Stappen voor een succesvol bouwproces

Het succes van uw bouwproject wordt bepaald door de grip die u hierop heeft. U hoeft niet handig te zijn met klussen. U hoeft ook geen mooie tekeningen zelf te kunnen maken. Wel moet u weten wanneer u iemand moet inschakelen en voor welk doel.

Hierom maken wij onderstaand schema. Wij vinden het belangrijk dat u begrijpt met welke processen u te maken heeft, zodat u niet telkens in een iteratie belandt. Dit kost tijd en geld. Door het proces goed te begrijpen, kunt u doelgericht op zoek gaan naar informatie en de mensen om u heen verzamelen die u hiermee kunnen helpen.

Hulp nodig bij het inzichtelijk maken van uw plan? Wij komen graag bij u langs om een persoonlijk actieplan te maken voor uw bouwplan.

de fasen in een bouwproject

In de jaren dat wij als architect werken, onderscheiden wij de diverse processen in drie fasen; de initiatieffase, de ontwerpfase, en de uitvoeringsfase. Elke bouwproject, of dit groot of klein is, nieuwbouw of renovatie is, ondergaat dezelfde fasen en stappen.

De Initiatieffase

Waarom deze fase?

De initiatieffase is bedoeld om uw ideeën te structureren zodat u inzicht krijgt en grip houdt op uw plan. Wanneer u zich niet goed voorbereidt, zult u moeite hebben met uw opdrachten formuleren. Dit leidt tot meerwerk, vertragingen, en ontevredenheid op het resultaat achteraf.

Wat te doen in deze fase ?

De fase bestaat uit twee stappen. Eerst inventariseert u alle gegevens vanuit het archief, welstandsnota, bestemmingsplan, etc. , die de basis vormen voor de planlocatie. Daarna toetst u of uw plan, aan de hand van de gegevens wel of niet haalbaar is.

Hoeveel tijd kost het?

Het inventariseren van de gegevens kost u een paar uur om alle stukken te verzamelen. De meeste informatie kunt u vinden via internet of door te bellen met uw gemeente achterhalen. Als u archiefstukken moet verzamelen, bent u een paar uur kwijt om langs het archief van de gemeente te gaan en de juiste relevante gegevens te achterhalen en eventueel wat kopieën te maken.

Het toetsen van de haalbaarheid kost een paar dagen wanneer de geïnventariseerde gegevens compleet zijn.

Download onze checklist voor een uitgebreid uitleg over de te nemen stappen en hoe u dit zelf kan bereiken.

Hulp nodig? Wij helpen u graag de gegevens verzamelen en een haalbaarheidsstudie maken. Hier vindt u meer informatie over onze diensten.

De Ontwerpfase

Waarom deze fase?

Uw plan wordt uitgewerkt tot een ontwerp in deze fase. De eerste stap is bedoeld om alle mogelijkheden in kaart te brengen aan de hand van schetsontwerpen, zodat u de best mogelijke optie hieruit haalt.

De tweede stap is bedoeld om de kwaliteit van het ontwerp te waarborgen. Aspecten zoals veiligheid, gezondheid en comfort wordt in het ontwerp verwerkt. U wilt namelijk niet dat u in een onveilige of ongezonde woning woont.

De laatste stap is bedoeld om al uw wensen tot in detail uit te werken, zodat het inzichtelijk wordt voor alle uitvoerende partijen om het ook daadwerkelijk te realiseren. Zo bent u verzekerd dat u krijgt wat u voor ogen heeft.

Wat te doen in deze fase?

Om een ontwerpvariant te maken kunt u kiezen of u dit zelf doet, of aan een architect vraagt om u op weg te helpen. Meestal weet u zelf welke variant uw voorkeur heeft. Toch is het verstandig om in deze fase te kijken naar andere mogelijkheden. Wij kunnen u bijvoorbeeld helpen om vanuit een andere invalshoek uw plan te bekijken en u te voorzien van ideeën die u zelf nog niet hebt bedacht.

Download onze checklist om u te helpen met het bedenken en maken van de ontwerp varianten.

Als u een ontwerp variant heeft gekozen, dan werkt u deze verder uit naar een Definitief Ontwerp. Dit is een niveau uitwerking waarin de indeling, materialisering en bouwmethode al vaststaat. Voor een vergunningaanvraag heeft u minimaal een set professionele bouwtekeningen nodig inclusief details. Daarnaast moet u ook aantonen dat de woning constructief veilig is (u wilt niet dat de woning instort wanneer u daar woont), dat u nagedacht heeft over brandveiligheid (iedereen moet kunnen vluchten uit de woning wanneer er brand is), en dat de woning voldoende geventileerd en geïsoleerd is. Ook deze aspecten zullen onderbouwd moeten worden door berekeningen en tekeningen.

Hulp nodig? Wij kunnen u voor een vergunningaanvraag voorzien van alle benodigde stukken. Vul het contactformulier in met uw vraag dan maken wij inzichtelijk wat u nodig hebt.

Als laatst maakt u werktekeningen en een technische werkbeschrijving met bijbehorende documenten om de aannemer, loodgieter en andere leveranciers aan te sturen. Met deze documenten ligt de omvang en de inhoud van het werk vast en kunnen de aannemers en leveranciers een exacte aanbieding maken. Zo bent u geen appels met peren aan het vergelijken.

Hoeveel tijd kost het?

Het maken van ontwerp varianten kost maximaal 1 week wanneer u de uitgangspunten al helder hebt. Wij begrijpen dat elk project anders is, maar uit ervaring raden we aan om maximaal 5 varianten uit te werken. Als u meer dan 5 varianten hebt, dan is dit vaak een teken dat u nog niet duidelijk heeft wat u wilt. Zonde van de tijd en ook van het geld natuurlijk.

Het verder uitwerken van een variant tot een Definitief Ontwerp kost meer tijd. Afhankelijk van de complexiteit van het project kost dit van een paar weken tot een paar maanden.

Belangrijk om rekening mee te houden is de omgevingsvergunningaanvraag. Deze procedure kost 8 weken, waarbij de gemeente de procedure kunnen verlengen met 6 weken. Laat u zich goed adviseren over wanneer u het beste met de aanvraagprocedure kunt starten. U kunt namelijk alvast een deelprocedure opstarten voordat alle Definitief Ontwerp stukken klaar liggen. Zo kunt u tijd besparen en het risico verspreiden.

Het opstellen van een Uitvoeringsontwerp neemt een paar weken tot een paar maanden in beslag. Ook dit is afhankelijk van de complexiteit van het project en het detailniveau wat u wilt bereiken. Wilt u geen verassingen achteraf, en wilt u alvast rekening houden met de inrichting van de woning, dan maakt u een uitgebreider Uitvoeringsontwerp. Laat u zich adviseren over het gewenste niveau uitwerking en mogelijke scenario’s. De keuzes die u maakt heeft aanzienlijk effect op de planning en de kosten van uw plan.

De Uitvoeringsfase

Waarom deze fase?

Dit is de fase waarin uw plan daadwerkelijk gebouwd gaat worden. Heeft u in de ontwerpfase met diverse adviseurs te maken, krijgt u in deze fase met nog meer verschillende contacten te maken. De leveranciers van de keuken, de tuinman, de tegelzetter, de loodgieter, de timmerman, etcetera. U kunt ervoor kiezen om een (hoofd)aannemer in te schakelen en de afstemming uit uw handen neemt. Maar zorgt u dat u uiteindelijk krijgt wat u wilt? Een verbouwing is een grote investering en u wilt het goed en efficiënt inrichten.

Daarom is een gedegen voorbereidend werk noodzakelijk. Om de kwaliteit en budget van uw project te bewaken maakt u gebruik van de eerder opgestelde Uitvoeringsontwerp. Wanneer zaken concreet benoemd zijn, kunt u discussies zoals meer/minderwerk, kwaliteitsborging en uitstraling vermijden.

Wat te doen in deze fase?

Afhankelijk van uw budget, planning, en of u handig bent met klussen, bepaalt u hoe u de realisatie van uw plan inricht. U identificeert van tevoren met hoeveel leveranciers u te maken krijgt, en hoe de verantwoordelijkheden onderling verdeeld zijn. Een tip van ons is om dit inzicht te verwerken in een planning, zodat u duidelijk ziet welke potentiële risico’s er zijn in uw project.

Met dit inzicht + het inzicht in uw budget en planning bepaalt u hoeveel werk u zelf wilt doen en hoeveel u uit handen wilt geven. Hoe meer u zelf doet, hoe goedkoper het is. Als u minder zorgen wilt, geeft u het werk uit handen en het zal u meer kosten.

Hoeveel tijd kost het?

Dit is per project afhankelijk van allerlei factoren. Wat we kunnen zeggen uit eigen ervaring is dat hoe gedetailleerder uw wensen zijn uitgewerkt in een plan, hoe sneller en beter het resultaat is.

Wat betekent dit voor u?

In onze ervaring met verschillende bouwprojecten merken we elke keer weer dat het erg belangrijk is dat u zich ervan bewust bent in welke fase u zich op dat moment bevindt. Als u zorgt dat u voldoende inzicht heeft in alle stappen, dan zult u ook uw droomwoning makkelijker kunnen realiseren.

Bent u klaar om de eerste stap te zetten? Download hier onze checklist “stappenplan” waarin wij de belangrijkste aspecten van een bouwproject voor u opsommen.

Of

Maak afspraak met ons voor een keukentafelgesprek waarin we met u gaan kennismaken en de stappen voor uw specifiek project inzichtelijk maken in een persoonlijk actie plan.